Začněte v Schlote pořádně!

Na našich deseti místech v Německu, České republice a Číně.

Naše profesní skupiny. Vaše možnosti.

Jako výrobní společnost v kovoprůmyslu zaměstnává Schlote na všech místech velké množství kvalifikovaných pracovníků a zaměstnanců z technických i netechnických profesních skupin. To zahrnuje zejména následující profesní skupiny a oblasti činnosti:

Zaměstnanci v technické oblasti

Schlote disponuje nejmodernějším strojním zařízením pro sériovou výrobu. To znamená, že můžeme splnit i ty nejvyšší standardy kvality.

Career003

K tomu využíváme např.

Volné pozice v technické oblasti naleznete zde:

aktuální nabídky práce

řízení

Společnosti ve skupině Schlote podléhají systému řízení, který sdružuje centrální odpovědnosti a zároveň dává jejich manažerům rozsáhlou tvůrčí svobodu.

Volné manažerské pozice naleznete zde:

aktuální nabídky práce

014small

Zaměstnanci administrativy

Jako výrobní průmyslový podnik s několika pobočkami doma i v zahraničí má Schlote širokou škálu funkčních oblastí v administrativě, které zajišťují vlastní zaměstnanci. Naše administrativa nabízí pracovní místa především v následujících oblastech

Volné pozice v administrativní oblasti naleznete zde:

aktuální nabídky práce

Přejděte nahoru