Whistleblower systém

Skupina Schlote zavedla systém whistleblowerů za účelem implementace požadavků „Whistleblowing směrnice“ (směrnice EU o ochraně whistleblowerů 16. prosince 2019 – směrnice EU 2019/1937). Systém whistleblower se používá k (anonymnímu) hlášení incidentů a tipů od interních nebo externích whistleblowerů.

Systém whistleblower nabízí různé kanály, jak obchodním partnerům v našem dodavatelském řetězci nahlásit potenciální pochybení ze strany zaměstnanců nebo porušení Kodexu chování, což vyžaduje rychlou kontrolu a v případě potřeby reakci naší společnosti.

Zaměstnanci mohou kontaktovat lidi ve svém bezprostředním pracovním prostředí a klást otázky týkající se kodexu chování nebo hlásit porušení kodexu. Jedná se např. B. nadřízení, vedení závodu, oddělení lidských zdrojů nebo podniková rada. Osoby přijímající tip/stížnost jsou povinny zajistit mlčenlivost oznamovatele a jejich informací.

Je také možné kontaktovat reklamační kancelář Schlote Holding v různých jazycích prostřednictvím internetové komunikační platformy na adrese www.schlote.de.

Přejděte nahoru