Whistleblowing systém

Whistleblowing – systém na ochranu oznamovatelů

Skupina Schlote zavedla systém pro oznamovatele, aby implementovala požadavky "směrnice o oznamování nekalých praktik" (směrnice EU o ochraně oznamovatelů 16. prosince 2019 - směrnice EU 2019/1937). Systém pro ochranu oznamovatelů slouží k (anonymnímu) oznamování incidentů a sdělování informací interními nebo externími oznamovateli.

Systém nabízí různé cesty pro nahlášení potenciálních pochybení ze strany zaměstnanců nebo porušení Kodexu chování obchodních partnerů v našem dodavatelském řetězci, které vyžadují rychlé přezkoumání a - v případě potřeby - reakci naší společnosti.

Zaměstnanci se mohou obracet na osoby ve svém bezprostředním pracovním okolí s dotazy týkajícími se Kodexu chování nebo s oznámeními o jeho porušení. Jedná se například o přímého nadřízeného, vedení závodu, personální oddělení nebo podnikovou radu. Osoby přijímající hlášení/stížnost jsou povinny zaručit důvěrnost osoby podávající toto hlášení i jejích informací.

Kancelář pro stížnosti společnosti Schlote Holding je možné v různých jazycích kontaktovat také prostřednictvím internetové komunikační platformy na adrese www.schlote.de

Přejděte nahoru