Zaměstnanci – hnací síla našeho úspěchu

V posledních letech a desetiletích jsme se úspěšně umístili na trhu a díky tomu jsme byli schopni výrazně expandovat. Za tento růst také a především vděčíme angažovanosti a loajalitě našich zaměstnanců – zejména v obtížných situacích.

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším faktorem úspěchu. Jste středem zájmu naší společnosti. Požadavky kladené na naše zaměstnance se vyznačují flexibilitou, nasazením a neustálou snahou o další rozvoj společnosti. Kvalita našich produktů a procesů přímo souvisí s kvalitou každodenní práce našich zaměstnanců. Jsme si jisti, že naši zaměstnanci jsou pro naši společnost rozhodující konkurenční výhodou. K tomu realizujeme projekty inteligentních lidských zdrojů tak, abychom klíčovému faktoru – LIDEM VE SPOLEČNOSTI – přikládali správný význam. Naším cílem je inspirovat zaměstnance pro naši společnost prostřednictvím atraktivních pracovních míst, zajímavých a náročných úkolů a moderního chápání leadershipu.

Social2

Našim manažerům také nabízíme průvodce pro jejich každodenní práci s modelem vedení. S našimi standardy, které byly poprvé definovány písemně, dáváme našemu manažerskému týmu hodnoty a normy, které reprezentují SCHLOTE GROUP a které by se měly odrážet ve vedení našich nadřízených.

Všichni manažeři jsou zodpovědní za každodenní implementaci této perspektivy, protože model vedení tvoří základ pro společné chápání našich manažerů.

Social

Společenská odpovědnost firem

Bereme naši společenskou odpovědnost vážně. Jednat prozíravě, jednat spravedlivě se zaměstnanci a převzít odpovědnost za společnost a životní prostředí – to jsou základní kameny našeho společenského závazku.

Společenská odpovědnost pro nás znamená:

Utvářet a zajišťovat budoucnost znamená jít dobrým příkladem

Sociální závazek pro nás znamená podporu institucí a zařízení, které se zavázaly podporovat rodiny a mládež – a to i mimo naši společnost. Těžištěm naší činnosti je zde úzká spolupráce a podpora FiN (Rodiny v tísni). Chceme cenným způsobem přispět a umožnit těm, kterých se to týká, přístup k technologiím a vzdělání (např. prostřednictvím stáže nebo školení). Podporujeme ale také rodiny a mladé lidi širokou škálou podpůrných opatření poskytováním technických a finančních prostředků.

Familienhilfe
Přejděte nahoru