JAK, které určuje naše jednání

Ekonomický úspěch a společenská odpovědnost jsou dva cíle naší společnosti, které od sebe nelze oddělit. Odpovědné a etické chování vůči zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí je nedílnou součástí našeho hodnotového systému.

Dodržování zákona při naší podnikatelské činnosti je samozřejmostí. Porušování tohoto je nejen neslučitelné s našimi hodnotami. Poškozují také dobré jméno naší společnosti a mohou mít také vážné právní důsledky. Lidé, kteří se chovají nelegálně nebo se dokonce obohacují na úkor firmy, škodí všem ve firmě. Takové chování snižuje ekonomický úspěch, schopnost investovat a růst a v konečném důsledku může ohrozit pracovní místa.

Coc1

Dodržování zákona při naší podnikatelské činnosti je samozřejmostí. Porušování tohoto je nejen neslučitelné s našimi hodnotami. Poškozují také dobré jméno naší společnosti a mohou mít také vážné právní důsledky. Lidé, kteří se chovají nelegálně nebo se dokonce obohacují na úkor firmy, škodí všem ve firmě. Takové chování snižuje ekonomický úspěch, schopnost investovat a růst a v konečném důsledku může ohrozit pracovní místa.

Tři hlavní body našeho kodexu chování

Přejděte nahoru