Naše odpovědnost za životní prostředí

Pro naši společnost je závazek k ochraně životního prostředí a zdrojů obchodní výzvou.

Aktivní ochrana životního prostředí a nejvyšší úroveň kvality výrobků, které vyrábíme, tvoří základ naší každodenní práce. Nechceme být aktivní pouze tehdy, když nastanou problémy, ale raději již od počátku integrovat ochranu životního prostředí do našich obchodních aktivit.

Společnosti ve skupině SCHLOTE GROUP jsou certifikovány podle ISO 14001 nebo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Dokumentujeme tak naši odpovědnost k životnímu prostředí vůči našim zaměstnancům, zákazníkům i široké veřejnosti.

Prostřednictvím udržitelných, ekologicky uvědomělých akcí významně přispíváme k zachování zdrojů pro budoucí generace.

Energetický management

Naše chápání udržitelného, ​​energeticky účinného jednání.

Vzhledem k tomu, že chceme zůstat věrni naší zásadě „předcházet problémům akcí spíše než nacházet řešení problémů“ ve všech aspektech naší agendy ochrany životního prostředí, hraje energetický management ve společnosti Schlote také významnou roli při dosahování našich cílů.

Spotřebu energie jsme uznali za zásadní parametr. V neposlední řadě proto naším přístupem je neustále snižovat naše specifické energetické požadavky – a tím i emise CO2. Interakce mezi energetickým povědomím a ekonomickým myšlením a jednáním představuje hlavní výzvu, které čelíme každý den. Protože jsme pochopili, že naše know-how a naše technické znalosti můžeme nejen využít k ekonomické optimalizaci našich každodenních výrobních dovedností, ale můžeme je také využít ke zvýšení energetické účinnosti.

Nh4

Tímto způsobem šetříme zdroje a zajišťujeme naši budoucnost. A protože zajištění budoucnosti je vždy týmová práce, je pro nás společným úkolem také úspora energie. Všichni zaměstnanci von Schlote každý den v rámci své práce přispívají k úspoře energie a rozhodujícím způsobem tak přispívají k neustálému zlepšování energetické bilance ve všech oblastech společnosti.

Udržitelnost pro nás znamená vedoucí cestu.

Chceme položit základy pro stále lepší hospodaření s energií tím, že dáme dobrý příklad. Proto od našich zaměstnanců vyžadujeme nejenom pracovní chování šetřící zdroje, ale také podporujeme inovativní projekty a nápady na zvýšení energetické účinnosti. Jsme si jisti, že s našimi přístupy k hospodaření s energií děláme důležitý krok správným směrem. Zajišťujeme udržitelnost. Zajišťujeme naši společnou budoucnost.

Nh3

Schlote Udržitelnost a ochrana životního prostředí mimo jiné znamená:

Více informací pro vás

Přejděte nahoru