Firemní filozofie Schlote

Naším prvořadým cílem je absolutní spokojenost zákazníka. Zároveň to vyžaduje vysokou spokojenost našich zaměstnanců s provozními podmínkami.

K dosažení tohoto cíle kladou všechny společnosti Schlote na první místo lidi: kvalifikované a motivované zaměstnance považujeme za nejdůležitější předpoklad pro dosažení cílů. Řízení kvality a životního prostředí vnímáme jako holistický nástroj řízení společnosti. Proto klademe velký důraz na to, aby každý zaměstnanec používal a dále rozvíjel tento nástroj optimálně v souladu s jeho výkonnostním přínosem.

Neustále tak zlepšujeme a rozšiřujeme naši nabídku ve prospěch našich zákazníků a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Při výběru našich technologií dbáme především na hospodárnost, flexibilitu a uživatelskou přívětivost.

Zároveň využíváme moderní a efektivní prostředky k optimalizaci dopadu naší činnosti na životní prostředí a k co nejlepšímu využití zdrojů, které využíváme.

Unsere werte3

Prohlášení o poslání Schlote – vize a poslání

Naše vize

„Úspěšné s inovativní technologií“.

Bez ohledu na to, jak se naše produkty a oblasti služeb mění: tato vize nás trvale vede a doprovází.

naše mise

  • Jsme EXPERT na přesné díly, středně velké a rodinné.
  • Pro naše zákazníky řešíme VÝZVY, a to i mezinárodně.
  • Jsme silný TÝM, ambiciózní, procesně orientovaný a flexibilní.

Naše hodnoty

ORIENTACE KVALITY: Vytváří spokojené zákazníky a zajišťuje budoucnost naší společnosti prostřednictvím vynikající kvality produktů a procesů a také kompetencí zaměstnanců.

HOLISTICKÉ MYŠLENÍ: Zahrnuje co nejvíce zúčastněných stran a faktorů, abyste získali komplexní posouzení vašeho rozhodnutí.

ORIENTACE NA ŘEŠENÍ: Zkracuje cestu k řešení tím, že překonává výzvy konstruktivním a cílevědomým způsobem.

SPOLEHLIVOST: Zajišťuje úspěšnou spolupráci a vytváří důvěru.

OCENĚNÍ: Podporuje lidskou interakci

9627
Přejděte nahoru